องค์กร

เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท ปัทมสูตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จดทะเบียนตั้งบริษัทฯ และเริ่มดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2535 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าประเภท แบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์, แบตเตอรี่จับสัตว์ แบตเตอรี่ใช้ส่องสว่าง, แบตเตอรี่สำรองไฟ ภายใต้เครื่องหมายการค้า G7 Battery (จี-เซเว่น แบตเตอรี่)

บริษัท ปัทมสูตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ G7 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้แบตเตอรี่ เราได้สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยทำการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการผลิตและการบริการ ของแบตเตอรี่ ยี่ห้อ G7 จี-เซเว่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยทีมงานผลิตที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี มีให้คุณได้เลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภคครบครัน สามารถใช้ได้กับรถยนต์ ทุกยี่ห้อ และหลากหลายประเภทการใช้งาน

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เพื่อจัดจำหน่าย G7 Battery และกระจายสินค้า ออกไปยังตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจุบันเรามีผู้จำหน่ายสินค้ากว่า 2,000 ราย สินค้าส่วนใหญ่จำหน่ายในประเทศ 90% และส่งออกประมาณ 10% แบตเตอรี่ จี-เซเว่น ทุกลูกได้ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ทำการตรวจสอบ ทดสอบ และควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานการผลิตอย่างครบถ้วน


06 มกราคม 2564

ผู้ชม 4110 ครั้ง

Engine by shopup.com