G7 LN4 (DIN 80)

L
(DIN 80)
แบตเตอรี่พร้อมใช้ มั่นใจไม่ต้องดูแล
กำลังไฟสตาร์ทสูง
พร้อมใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รุ่นนี้

12V 85AH
800
314
175
188
188
Engine by shopup.com