G7 LN5 (DIN 100)

L
(DIN 100)
แบตเตอรี่พร้อมใช้ มั่นใจไม่ต้องดูแล
กำลังไฟสตาร์ทสูง
พร้อมใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รุ่นนี้

12V 100AH
850
354
175
190
190
Engine by shopup.com